Άλλο ένα «επιτελικό φιάσκο»: Άκυρος διαγωνισμός για 10 εκατ. self test

0
10

Στην ακύρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια 10 εκατομμυρίων αυτοδιαγνωστικών test, προχώρησε η κυβέρνηση μετά και από προσφυγές που κατέθεσαν οι υποψήφιοι προμηθευτές.

Σύμφωνα με ανάρτηση στη Διαύγεια, ενώ η κυβέρνηση προκήρυξε τον διαγωνισμό με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούνταν οι σχετικές προϋποθέσεις με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει ο διαγωνισμός, μετά και από προσφυγές που κατέθεσαν μεταξύ τους οι εταιρείες προμήθειας.

Στο σκεπτικό της ματαίωσης του διαγωνισμού, η Επιτροπή Αποσφράγισης, Διενέργειας και Ποσοτικής Παραλαβής επικαλείται μεταξύ άλλων υποχρεώσεις όπως ότι

  • Οι συμβατικοί χρόνοι της παράδοσης (του υλικού) είναι απαρέγκλιτοι λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα της ανάγκης για την προμήθεια των self test και την άμεση διάθεσή τους στον πληθυσμό της χώρας.
  • Στο αντικείμενο της σχεδιασθείσας σύμβασης, επέρχεται ανατροπή λόγω της σημαντικής καθυστέρησης στην ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και στη σύναψη των συμβάσεων (…) στην οποία έχει συμβάλει η εκκίνηση διαδικασιών άσκησης ένδικων μέσων και βοηθημάτων από τους υποψηφίους οικονομικούς φορείς.

Η απόφαση της Διαύγειας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ