Ένας νέος κόσμος γεννιέται…Η καθ. Παιδαγωγικής του Παν Πελοποννήσου κ Μαρία Νικολακάκη… Συνέντευξη στον Regis Tremblay

0
156

Prof. Maria Nikolakaki connects all of the dots on how the world has been changed by the deliberate design of global forces. She says we are moving from an old world that is dying to a new world that is emerging.

(Η καθηγήτρια Μαρία Νικολακάκη συνδέει όλες τις κουκκίδες για το πώς ο κόσμος έχει αλλάξει από τον σκόπιμο σχεδιασμό των παγκόσμιων δυνάμεων. Λέει ότι μετακινούμαστε από έναν παλιό κόσμο που πεθαίνει σε έναν νέο κόσμο που αναδύεται.)

Regis Tremblay

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΩΝ: Επιλέγοντας το εικονίδιο “ρυθμίσεις” του video και την αυτόματη μετάφραση σαν επιλογή μπορείτε να διαλέξετε τους υποτίτλους στα Ελληνικά

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ