«Έξυπνα» δικτυωμένη πόλη

0
10

Οι πρώτες προσπάθειες για την έξυπνα δικτυωμένη πόλη έγιναν στη Βασιλεία. Πρόκειται για ένα είδος ψηφιοποίησης των πόλεων που διαθέτουν ολοένα και περισσότερους ανιχνευτές και συλλέγουν ολοένα και περισσότερα δεδομένα.

Deutsche Welle

Νίκος Σίμος

Νίκος Σίμος

Ρήξη - ανατροπή σε ότι μας κρατάει πίσω και μας χαρακτηρίζει σταθερό απότοκο της Οθωμανικής δουλείας
Νίκος Σίμος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ