Ανα-ρωτώμενοι (Γ’ Κύκλος) Επ03 με τον Χρήστο Γιανναρά

0
9

Νίκος Σίμος

Ρήξη - ανατροπή σε ότι μας κρατάει πίσω και μας χαρακτηρίζει σταθερό απότοκο της Οθωμανικής δουλείας
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ