Αντί Χρονογραφήματος …

0
28

Γεώργιος Δ. Γκράβας

ΌΤΑΝ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΊΟΙ ΑΣΤΟΊ ΙΔΕΟΛΌΓΟΙ ΕΝΑΝΤΙΩΘΟΎΝ ΣΤΗΝ ΑΝΕΞΊΘΡΗΣΚΗ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΉ ΕΛΊΤ Η ΟΠΟΊΑ ΚΑΤΑΦΈΡΝΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΆΛΛΕΙ ΚΥΒΕΡΝΉΣΕΙΣ ΤΈΤΟΙΕΣ ΏΣΤΕ Η ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΆ ΚΑΙ Η ΚΕΝΤΡΟΔΕΞΙΆ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΔΎΟ ΌΨΕΙΣ ΤΟΥ ΊΔΙΟΥ ΝΟΜΊΣΜΑΤΟΣ, ΤΌΤΕ Ο ΓΕΡΜΑΝΙΚΌΣ ΗΓΕΤΙΚΌΣ ΚΎΚΛΟΣ ΘΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΕΊ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΊΨΕΙ ΤΗΝ ΟΥΤΟΠΙΚΉ ΑΛΛΆ ΜΗ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΉ ΕΠΙΘΥΜΊΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΡΕΒΆΝΣ.
Η ανεξίθρησκη υπερεθνική ελίτ για την επίτευξη του στόχου του “παγκόσμιου χωριού” δεν έχει εναλλακτική λύση, κι ούτε ψάχνει επειδή γνωρίζει ότι φασιστικά κινήματα μπορεί να γίνουν ανεξέλεγκτα, κι επίσης κοστίζουν ακριβά κι έχουν έκβαση απρόγνωστη…κι άλλωστε, η ευρωπαϊκή εργατική τάξη αποστρέφεται κάθε ιδέα επιστροφής στο παρελθόν, όντως πιο ώριμη και μορφωμένη αλλά φοβισμένη, φοβάται να πει ότι η αμερικάνικη εκδοχή του καπιταλισμού και η ευρωπαϊκή εκδοχή του σοσιαλισμού είναι απολιθώματα μιας εποχής που ο κόσμος αγωνιούσε να ξεπεράσει το δεσποτικό του παρελθόν και να οικοδομήσει κοινωνίες εν ελευθερία.

Υ.Γ.
Πρέπει να αναλογιστούμε το παρελθόν, να σταθμίσουμε το παρόν και επί τη βάση αυτών να καθορίσουμε ασφαλέστερα την πορεία μας προς το μέλλον.
Επί 1500 χρόνια απαγορευόταν να δηλώσει κανείς Έλλην, μόνο στην Ύστερη Περίοδο του Βυζαντίου έγινε μια σοβαρή προσπάθεια αναθέρμανσης της εθνικής συνείδησης αλλά ήταν πολύ αργά… Το σύγχρονο δυστύχημα είναι που μια μεγάλη μερίδα του κόσμου δεν βλέπει το Βυζάντιο σαν το συνδετικό κρίκο που ενώνει την κλασσική με τη σύγχρονη Ελλάδα…

Η περαιτέρω εθνική μας πορεία εξαρτάται πλέον από την ικανότητα δράσης του δικού μας συστήματος διακυβέρνησης και προώθησης μιας προσπάθειας αναθέρμανσης της εθνικής συνείδησης που κατά γενική ομολογία είναι αναγκαία για την διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ