Βασίλης Παπακωνσταντίνου – Πριν το τέλος

0
6

Το κομμάτι είναι μια ελεύθερη απόδοση του «I Giardini di marzo» του Αξέχαστου

Lucio Battisti.

Η  Ελληνική απόδοση  είναι της κ Λίνας Νικολακοπούλου

ΝΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ