Γερμανία: Σοκ για την επιχειρηματική δραστηριότητα – Κατάρρευση στις 17,1 μονάδες για τον IHS Markit

0
7
Σύμφωνα με την ΙΗS Markit, τα στοιχεία Απριλίου αποκάλυψαν τις πλήρεις επιπτώσεις της πανδημίας
Βαθαίνει η ύφεση στον ιδιωτικό τομέα της Γερμανίας, με τα στοιχεία του Απριλίου για τον κλάδο μεταποίησης και υπηρεσιών να καταγράφουν ιστορική συρρίκνωση της δραστηριότητας.
Ο δείκτης IHS Markit υποχώρησε στο 17,1 από 35 τον προηγούμενο μήνα.
Οι κλάδοι υπηρεσιών και μεταποίησης αντιστοιχούν στα 2/3 της γερμανικής οικονομίας.
Πρόκειται για τα χαμηλότερα επίπεδα στην ιστορία.
Οι αναλυτές ανέμεναν πολύ μικρότερη πτώση, στις 31 μονάδες.
Σύμφωνα με την ΙΗS Markit, τα στοιχεία Απριλίου αποκάλυψαν τις πλήρεις επιπτώσεις της πανδημίας και του lockdown στη γερμανική οικονομία, με την επιχειρηματική δραστηριότητα να καταγράφει πρωτοφανή συρρίκνωση.
Όσον αφορά την απασχόληση, τα στοιχεία καταγράφουν πολύ μικρότερη πτώση σε σχέση με την παραγωγή, η οποία αποδίδεται στις μειωμένες εργατοώρες.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ