Δάνεια 30-35 δισ. στην Ελλάδα από τετραπλό μηχανισμό, με προληπτική γραμμή, αγορές ομολόγων από ESM με εγγύηση ΕΚΤ και έκτακτο φόρο στα καύσιμα

0
15

Η Ελλάδα με 30 δισεκ. νέα δάνεια καθώς και με το κεφαλαιακό μαξιλάρι που διαθέτει καθώς και τα ταμειακά διαθέσιμα που διαθέτει μπορεί να αντιμετωπίσει την πρόκληση του κορωνοιού επαρκώς αλλά το χρέος στο 205% του ΑΕΠ

Περί τα 30 με 35 δισεκ. ευρώ συνολικά δάνεια θα πάρει η Ελλάδα από ένα πολλαπλό μηχανισμό στήριξη των χωρών της ευρωζώνης ώστε να αντιμετωπίσουν την πρόκληση του κορωνοιού.
Έχει εκτιμηθεί ότι συνολικά η Ευρώπη θα μπορούσε να χρειαστεί 3 τρισεκ. ευρώ για να αντιμετωπίσει τις μεγάλες επιπτώσεις του κορωνοιού.
Στα 3 τρισεκ. ευρώ περιλαμβάνονται τα πακέτα στήριξης κάθε χώρας, η νομισματική παρέμβαση της ΕΚΤ και βεβαίως τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν από ESM τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, την Commission και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Με βάση πληροφορίες1)Ο ESM ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας θα αποτελέσει βασικό εργαλείο της οικονομικής στήριξης της ευρωζώνης από τις οικονομικές επιπτώσεις του κορωνοιού.
Η έκδοση corona bond ή ευρωομολόγων έχει απορριφθεί αν και ορισμένες χώρες θα το επαναφέρουν ως λύση αλλά Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία και άλλες χώρες απορρίπτουν την έκδοση ευρωομολόγου.
Ο ESM διαθέτει 410 δισεκ. ευρώ κεφαλαιακή δύναμη πυρός και
Α)Είτε θα χορηγήσει δάνεια στις χώρες που χρειάζονται οικονομική στήριξη με προληπτική πιστωτική γραμμή αλλά με σημαντικά διαφοροποιημένους όρους, προφανώς πολύ πιο ελαστικούς.
Β)Ο ESM θα μπορεί να αγοράζει ομόλογα των χωρών της ευρωζώνης που θα εκδώσουν πρωτογενώς προσεχώς και εν συνεχεία η ΕΚΤ θα τα αγοράζει από την δευτερογενή αγορά.
Η ΕΚΤ μπορεί να αγοράσει έως και το 50% των ομολόγων του ESM, οπότε η ΕΚΤ μέσω της ποσοτικής χαλάρωσης θα λειτουργεί ως εγγυητής.
Πιθανότατα να ζητηθεί από τις χώρες ότι θα πρέπει να πάρουν και τις δύο επιλογές δηλαδή προληπτική πιστωτική γραμμή ECCL και εκδόσεις κρατικών ομολόγων από κάθε χώρα που θα αγοράζει ο ESM αρχικά και εν συνεχεία τα ομόλογα αυτά θα τα αγοράζει η ΕΚΤ από την δευτερογενή αγορά.
Να σημειωθεί ότι ο ESM θα μπορεί να εκδίδει και νέο χρέος περί τα 400 δισεκ. αυξάνοντας την κεφαλαιακή δύναμη πυρός του περί τα 800 δισεκ. από 410 δισεκ. της τρέχουσας περιόδου.2)Δάνεια θα χορηγήσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η commission περί τα 100 δισεκ. για την εξασφάλιση της εργασίας και αντιμετώπιση της ανεργίας.
Συνολικά θα δημιουργηθεί μια κεφαλαιακή δύναμη πυρός από 600 έως 1 τρισεκ. ευρώ.Τι μπορεί να πάρει η Ελλάδα;

Η Ελλάδα θα μπορούσε να πάρει από αυτό το συνδυαστικό πακέτο στήριξης περί τα 30 με 35 δισεκ. ευρώ.
Θα μπορούσε η Ελλάδα να εκδώσει ομόλογα τα οποία θα αγόραζε ο ESM και ακολούθως θα τα αγοράσει η ΕΚΤ μέσω της ποσοτικής χαλάρωσης.

Όμως εφόσον πάρει από όλο το πακέτο των εναλλακτικών λύσεων θα ζητηθεί και μια εξασφάλιση για τα δάνεια που θα χορηγηθούν και η εξασφάλιση θα μπορούσε να ήταν – δεν έχει αποφασιστεί – ένας ειδικός φόρος στα καύσιμα που θα λειτουργεί ως εγγύηση στην διαδικασία αποπληρωμής των δανείων.
Η Ελλάδα με τα 30-35 δισεκ. – το ποσό θα μπορούσε να φθάσει έως και τα 50 δισεκ. – εάν υπάρξει αίτημα κρατών να στηρίξουν και τις τράπεζες τους.

Αξίζει να αναφερθεί ότι με 30-35 δισεκ. όχι με το ΑΕΠ του 2020 που θα μειωθεί λόγω της ύφεσης στα 175 δισεκ. αλλά με το ΑΕΠ του 2019 στα 187,5 δισεκ. προκύπτει ότι το χρέος εκτινάσσεται στο 205% του ΑΕΠ από 180% περίπου.

Η Ελλάδα με 30 δισεκ. νέα δάνεια καθώς και με το κεφαλαιακό μαξιλάρι που διαθέτει καθώς και τα ταμειακά διαθέσιμα που διαθέτει μπορεί να αντιμετωπίσει την πρόκληση του κορωνοιού επαρκώς.

Ωστόσο ένας δομικός δείκτης είναι η σχέση χρέους προς ΑΕΠ που θα επιδεινωθεί και μπορεί αυτό το νέο χρέος να το χαρακτηρίσουν ειδικό αλλά δεν παύει να είναι χρέος…
Ακόμη και εις το διηνεκές να τεθεί για αποπληρωμή, δεν παύει να είναι ένα πρόσθετο χρέος.

www.bankingnews.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ