Δια χειρός Γιώργου Παπαμιχελάκη …Όταν η Τέχνη συναντά την Τεχνική …

0
18

Νίκος Σίμος

Ρήξη - ανατροπή σε ότι μας κρατάει πίσω και μας χαρακτηρίζει σταθερό απότοκο της Οθωμανικής δουλείας
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ