Δια χειρός…Γιώργου Παπαμιχελάκη

0
10

Διακοσμητικά μαχαίρια 40-50 cm

Νίκος Σίμος

Νίκος Σίμος

Ρήξη - ανατροπή σε ότι μας κρατάει πίσω και μας χαρακτηρίζει σταθερό απότοκο της Οθωμανικής δουλείας
Νίκος Σίμος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ