Δια χειρός Γιώργου Παπαμιχελάκη…..

0
10

Αντίγραφα πρωτόλειων ιατρικών εργαλείων  με την Τεχνική και την Τέχνη του Γιώργου

Νίκος Σίμος

Ρήξη και ανατροπή σε ότι μας κρατάει πίσω και μας χαρακτηρίζει σταθερό απότοκο της Οθωμανικής δουλείας
Νίκος Σίμος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ