Δια χειρός Γιώργου Παπαμιχελάκη

0
10

Η Τεχνική του Γιώργου αναπαράγει Τέχνη με ευαισθησία και Άποψη

Νίκος Σίμος

Ρήξη - ανατροπή σε ότι μας κρατάει πίσω και μας χαρακτηρίζει σταθερό απότοκο της Οθωμανικής δουλείας
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ