Δοκίμιο Ελεγείας ….Νίκος Νεφέλης

0
10

Εγώ δεν γεννήθηκα….φύτρωσα

ανεμώνα  στην άμμο

λουλούδι σε άνυδρο  βράχο

κι’ όλο κοιτάω τον καιρό …… Νίκος Νεφέλης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ