Δοκίμιο Ελεγείας ….Νίκος Νεφέλης

0
10

Εγώ δεν γεννήθηκα….φύτρωσα

ανεμώνα  στην άμμο

λουλούδι σε άνυδρο  βράχο

κι’ όλο κοιτάω τον καιρό …… Νίκος Νεφέλης

Νίκος Σίμος

Ρήξη και ανατροπή σε ότι μας κρατάει πίσω και μας χαρακτηρίζει σταθερό απότοκο της Οθωμανικής δουλείας
Νίκος Σίμος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ