Δοκίμιο Ελεγείας ….Νίκος Νεφέλης

0
10

Εγώ δεν γεννήθηκα….φύτρωσα

ανεμώνα  στην άμμο

λουλούδι σε άνυδρο  βράχο

κι’ όλο κοιτάω τον καιρό …… Νίκος Νεφέλης

Νίκος Σίμος

Ρήξη - ανατροπή σε ότι μας κρατάει πίσω και μας χαρακτηρίζει σταθερό απότοκο της Οθωμανικής δουλείας
Νίκος Σίμος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ