ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ…ΧΑΡΗ

0
13

ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΟ Δ Ο Γ Μ Α : « Έτσι οι θεολόγοι του Μεσαίωνα συζητούσαν … ωμές αντιλήψεις πρωτόγονης εποχής, ηθικές εντολές για πρωτόγονο λαό , όλα αυτά περιβλήθηκαν με θεϊκό κύρος και σφυρηλάτησαν μ’ αυτά αλυσίδες για την ελευθερία της σκέψης …» (Ρ.Λίβινξτον .Corpus Christi , Oxford. )

Αθανάσιος Χάρης 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ