Επικαιρότητα με το σκίτσο του Χάρη

0
10

Η ΜπηχεΪβιορίστικη Απανθρώπιση της τρισάθλιας Μητσοτακικής Προπαγάνδας , δέν διστάζει μπρός στήν Υποβάθμιση ,προκειμένου να εξουσιάζει έστω και “Κοινωνίες ποντικιών”][ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΑ ]
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ