Η αβάσταχτη τυφλότητα της Θέμιδος

0
10

Το γεγονός ότι η Δικαιοσύνη δεν είναι τυφλή – όπως πολλοί σκόπιμα ισχυρίζονται – μπορεί κανείς να το πληροφορηθεί αν μπει στον κόπο να διαβάσει κάποιο πανεπιστημιακό εγχειρίδιο βασικών αρχών δικαίου. Πολύ περισσότερο μπορεί κάποιος να αντιληφθεί την οξεία όραση της Δικαιοσύνης, αν απλώς πα­ρακολουθεί τις αποφάσεις της ή τουλάχιστον κάποιες από αυτές…

Όπως για παράδειγμα την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία «πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ καλείται να πληρώ­σει ο πρώην δήμαρχος Καλύμνου Δημήτρης Διακομιχάλης» κα­θώς «οι δικαστές τού καταλόγισαν πως ενίσχυε παράνομα οικο­νομικά επί επτά χρόνια τον βοσκό που πήγαινε στα Ίμια για να φροντίσει τα κατσίκια του»!

Όπως λέει ο πρώην δήμαρχος, «μέχρι το 2002, ως δήμαρχος, κράτησα τον βοσκό Αντώνη Βεζυρόπουλο στα Ίμια εγκρίνοντάς του, με αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, ποσό 2 εκατομ­μυρίων δραχμών – σημερινά 6.000 ευρώ – τον χρόνο, ώστε να μπορεί να καλύπτει τα έξοδα καυσίμων πηγαινοερχόμενος με τη βάρκα του στις βραχονησίδες που είναι απόσταση 6,5 μιλίων α­πό το λιμάνι της Καλύμνου.

Τα ποσά ήταν για να αγοράζει τροφή, να μεταφέρει νερό και να περιποιείται τακτικά τα κατσίκια, επιβεβαιώνοντας έτσι την ελ­ληνική κυριαρχία, όπως έκανε επί χρόνια νοικιάζοντας τις βρα­χονησίδες από τον δήμο. Διότι πρόκειται για δημοτική έκταση, σύμφωνα με ιταλικούς, βρετανικούς, αμερικανικούς και τουρκι­κούς χάρτες που έχω.

Μετά τον Απρίλιο του 2004 και την αλλαγή, εν τω μεταξύ, της δη­μοτικής αρχής το 2002, ο βοσκός δεν πήγαινε, αφού δεν είχε την οικονομική στήριξη του δήμου, ενώ ο ίδιος δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στα έξοδα. Δεν πάει πια… Ειδικά τώρα, που έ­χουμε γενικευμένη αμφισβήτηση του Αιγαίου. Επειδή ούτε το υπουργείο Εξωτερικών ούτε το υπουργείο Αιγαίου μπόρεσε να καλύψει το ποσό αυτό»…

Κι αν η εν λόγω απόφαση δυσκολεύει κάποιους να διακρίνουν την οξεία όραση και αντίληψη της Δικαιοσύνης ως προς την ε­ξυπηρέτηση απόψεων κυρίαρχων «συστημάτων εξουσίας», τό­τε ας αξιολογήσουν την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία κρίνει ότι η μη καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών ενός μισθωτού, έστω και μακροχρόνια, δεν αρκεί από μόνη της για να θεμελιώσει την έννοια της βλαπτικής μεταβολής των όρων της σύμβασης εργασίας του…

ΠΗΓΗ:topontiki.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ