Η ΑΝΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ : Bill Evans – Your Story…

0
12

On August 23, 1980, hardly a fortnight before his death on September 15, Bill appeared in the Merv Griffin Show and played on an unprecedented way his gorgeous very last composition “Your Story”. The show was aired on TV on September 23. “Bill had this quiet fire that I loved on piano. The way he approached it, the sound he got was like crystal notes or sparkling water cascading down from some clear waterfall” (Miles Davis).

Mamuka Gudushauri

Νίκος Σίμος

Ρήξη - ανατροπή σε ότι μας κρατάει πίσω και μας χαρακτηρίζει σταθερό απότοκο της Οθωμανικής δουλείας
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ