Η Αστυνομική Βια απέναντι στα “Κίτρινα Γιλέκα” συνεχίζεται

0
4

 

Νίκος Σίμος

Ρήξη - ανατροπή σε ότι μας κρατάει πίσω και μας χαρακτηρίζει σταθερό απότοκο της Οθωμανικής δουλείας
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ