Η δολοφονία του Λαμπράκη …Πενήντα τέσσερα χρονιά μετά …

0
12

22 Μαΐου 1963 -22 Μαΐου 2017 Πενήντα τέσσερα χρόνια από  την απόπειρα δολοφονίας του.

Νίκος Σίμος

Ρήξη - ανατροπή σε ότι μας κρατάει πίσω και μας χαρακτηρίζει σταθερό απότοκο της Οθωμανικής δουλείας
Νίκος Σίμος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ