Η Εκπληκτική Καλλιτεχνική παρουσία της Κρυσταλλίας Ιωαννίδου

0
6

Νίκος Σίμος

Ρήξη - ανατροπή σε ότι μας κρατάει πίσω και μας χαρακτηρίζει σταθερό απότοκο της Οθωμανικής δουλείας
Νίκος Σίμος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ