Η Επικαιρότητα με το σκίτσο του …Χάρη

0
9

Όταν “πρεσάροντας” το μυαλό , αυτό αρχίζει να βγάζει μόνο σάλιο!

Αθανάσιος Χάρης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ