Η Επικαιρότητα με το σκίτσο του ….Χάρη

0
21

Καί οι γάτες έχουνε μουστάκια ,αλλά το “κάνουνε” στά κεραμίδια (Λαός) [ Τί λέτε θα πάει η μαύρη “γάτα” να το “κάνει ;]

Αθανάσιος Χάρης 

Νίκος Σίμος

Ρήξη - ανατροπή σε ότι μας κρατάει πίσω και μας χαρακτηρίζει σταθερό απότοκο της Οθωμανικής δουλείας
Νίκος Σίμος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ