Η Επικαιρότητα στο σκίτσο του Χάρη

0
7

Μιά Αποκρυσταλλωμένη “ποντικοπροπαγάνδα” πρέπει νά αντιφάσκει στή Φύση ,στην Κοινή Λογική και στην Ευχαρίστηση ” (Πασκάλ) [ και το “σλόγκαν” : “Μωϋσή” ελπίδα μας, “πήδα” μας ,”πήδα” μας ( να το “φχαριστηθούμε”) ]

Αθανάσιος Χάρης 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ