Η Επικαιρότητα στο σχόλιο του Χάρη

0
8

H C A M O R A N E R A της Φ Ο Ρ Ο (ΦΠΑ) Ε Ι Σ Φ Ο Ρ Ο Κ Λ Ο Π Η Σ (Ταμεία Φτωχοσυνταξιούχων) 6,000,000,000,ε/ετ [ BARC0DES ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ α) RE640557221GR/16-04-2019/ AAΔΕ β) RE640557218/ 16-04-2019 GR/ΙΖ’ Δ.Ο.Υ. Αθην. γ)RE640557235/ 16-04-2019 GR/ Αρχιεπισκοπή Αθηνών.] δηλαδή ΚΡΑΤΟΣ και ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ Τακίμια στην καμπούρα μας. (Ολα τα στοιχεία είναι αδιάφευστα ) Δημοσιοποιήστε το ΑΙΣΧΟΣ να γίνει Α Τ Ι Μ Ω Τ Ι Κ Ο Τ Ε Ρ Ο.

 

Αθανάσιος Χάρης 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ