Η επικυρίαρχη θεώρηση: Ο υγειονομικός ωφελιμισμός….Ωφελιμιστική ή δεοντολογική Ηθική στην Ιατρική ( μελέτη)

0
42

Ο υγειονομικός ωφελιμισμός είναι το θεωρητικό μοντέλο που αξιοποιούν χωρίς να το ονοματίζουν πολιτικοί, ειδήμονες, θεσμοί κλπ αναφορικά με τον μαζικό εμβολιασμό και παρά τις παρενέργειες και θανάτους τις παράπλευρες δηλ. απώλειες και θέλουν να τον καταστήσουν και υποχρεωτικό αν και αποτελεί κατ΄ομολογίαν παγκόσμιο πείραμα. Βασίζεται στο δόγμα της θεωρίας ωφελιμισμός σύμφωνα με την οποία σκοπός των πράξεών μας πρέπει να είναι η μεγαλύτερη κατά το δυνατόν ωφέλεια για τον μεγαλύτερο κατά το δυνατόν αριθμό ατόμων. Γι αυτό και η καταληκτική επωδός τους είναι ”το όφελος του εμβολίου της AstraZeneca ( ή του εμβολίου mRNA) συνεχίζει να είναι μεγαλύτερο από τον κίνδυνο’‘. Μόνο που οι άνθρωποι δεν είναι αριθμοί και η κάθε ζωή έχει ισότιμη αξία με αυτή του άλλου στη συγκεκριμένη περίπτωση.

”O ωφελιμισμός βασίζεται στην ποσοτικοποίηση και στον εκ των προτέρων
υπολογισμό των συνεπειών των πράξεων. Ο ωφελιμισμός αναπτύχθηκε πρώτα ως οικονομική θεωρία (Adam Smith), μετά ως πολιτική και στη συνέχεια ως ηθική θεωρία.
– Με την εφαρμογή του ωφελιμισμού υπάρχει κίνδυνος να
καταπιεσθούν οι μειονότητες και τα άτομα.

εν μας βοηθά όμως διόλου να
αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που
εγείρονται στη Βιοηθική.

(ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φιλοσοφίας. Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής,. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) κι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός με πειραματικά εμβόλια εγείρει ζητήματα βιοηθικής αλλά και φιλοσοφίας, πολιτικής σκέψης, νομικής υφής.

Το δόγμα αυτό ουσιαστικά εμπεδώνεται ως ο θάνατος σου η ζωή μου όταν επιβάλλεται στην υγεία!!

Για μια ακόμη φορά τίθεται το δίλημμα για Ωφελιμιστική ή δεοντολογική Ηθική στην ιατρική
Στην μελέτη των Jharna Mandal, Dinoop Korol Ponnambath και Subhash Chandra Parija
 αναφέρεται πως η Ιατρική Ηθική είναι ένας λογικός κλάδος της ηθικής φιλοσοφίας και ασχολείται με συγκρούσεις υποχρεώσεων /καθήκοντος και το πιθανό αποτέλεσμα τους. Υπάρχουν δύο σκέλη σκέψης στην ηθική σχετικά με τη λήψη αποφάσεων: δεοντολογική (σσ.Καντιανής φύσεως κ.α) και ωφελιμιστική.

Στη δεοντολογική προσέγγιση, τα αποτελέσματα / συνέπειες μπορεί να μην δικαιολογούν απλώς τα μέσα(π.χ πειραματικά εμβόλια) για την επίτευξή της, ενώ στην ωφελιμιστική προσέγγιση τα αποτελέσματα καθορίζουν τα μέσα και το μεγαλύτερο όφελος που αναμένεται για τον μεγαλύτερο αριθμό.( δηλ. ο σκοπός αγιάζει τα μέσα) Εν συντομία, η δεοντολογία επικεντρώνεται στον ασθενή, ενώ ο ωφελιμισμός επικεντρώνεται στην κοινωνία (σσ μόνο που η κοινωνία δεν είναι απρόσωπο σύνολο). Αν και αυτές οι προσεγγίσεις έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους, καθεμία από αυτές έχει τα δικά της τεκμηριωμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα στην ιατρική πρακτική. Με την πάροδο των χρόνων, παρατηρήθηκε μια τάση από τη δεοντολογική πρακτική στην ωφελιμιστική προσέγγιση που οδηγεί σε απογοήτευση και δυσαρέσκεια (σσ.κι όχι μόνο αγανάκτηση κι οργή). Το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και οι επαγγελματίες πρέπει να εξισορροπήσουν και τους δύο αυτούς ηθικούς βραχίονες για να επιτύχουν την πρακτική της ιατρικής.(σσ αυτοί το πήραν μονοκοντυλιά ωφελιμιστική με οποιοδήποτε κόστος)
Η δεοντολογία είναι ένας κρίσιμος κλάδος στην ιατρική που καθοδηγεί την καλή ιατρική πρακτική. Ασχολείται με τα ηθικά διλήμματα που προκύπτουν από συγκρούσεις καθηκόντων / υποχρεώσεων και τις αντιμέτωπες συνέπειες.

Βασίζεται σε τέσσερις θεμελιώδεις αρχές, δηλαδή, αυτονομία, ευεργεσία, μη παρωχημένα και δικαιοσύνη. Μεγάλο μέρος της σύγχρονης ιατρικής ηθικής ασχολείται με τα ηθικά διλήμματα που προκύπτουν στο πλαίσιο της αυτονομίας του ασθενούς και των θεμελιωδών αρχών της συναίνεσης και της εμπιστευτικότητας. Η δεοντολογία ασχολείται με επιλογές, αποφάσεις / ενέργειες με βάση την επιλογή και τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις ενός γιατρού προς το συμφέρον του ασθενούς. Η ηθική πρακτική είναι μια συστηματική προσέγγιση προς τον θεσμό αυτών των αρχών για την προσέγγιση μιας κατάλληλης λήψης αποφάσεων.

Στην πρακτική ηθική, υπάρχουν δύο σκέψεις σκέψης στη λήψη αποφάσεων: Utilitarian και deontologicalΣτην ωφελιμιστική ηθική, τα αποτελέσματα δικαιολογούν τα μέσα ή τους τρόπους για την επίτευξή της, ενώ στη δεοντολογική ηθική, τα καθήκοντα / οι υποχρεώσεις είναι πρωταρχικής σημασίας (δηλαδή, τα τελικά / αποτελέσματα ενδέχεται να μην δικαιολογούν τα μέσα).(σσ. Είναι δικαίωμα ενός γιατρού να επιλέγει τη δεοντολιγική ηθική έναντι της ωφελιμιστικής και είναι δικαίωμα του κάθε ασθενούς να επιλέγει αυτή την προσέγγιση…)

Στη ωφελιμιστική προσέγγιση, οι αποφάσεις επιλέγονται με βάση το μεγαλύτερο όφελος που λαμβάνεται για τον μεγαλύτερο αριθμό ατόμων. Αυτό είναι επίσης γνωστό ως η επακόλουθη προσέγγιση δεδομένου ότι τα αποτελέσματα καθορίζουν την ηθική της παρέμβασης. Αυτή η προσέγγιση θα μπορούσε να οδηγήσει σε βλάβη σε ορισμένα άτομα, ενώ το καθαρό αποτέλεσμα είναι το μέγιστο όφελος.(σσ. δεν τους ενδιαφέρουν οι παράπλευρες απώλειες στρατιωτικός όρος από τις επιχειρήσεις ΗΠΑ κατά Ιράκ) Αυτή η προσέγγιση συνήθως καθοδηγείται από τα υπολογιζόμενα οφέλη ή βλάβες για μια ενέργεια ή παρέμβαση βάσει αποδεικτικών στοιχείων.

1. Mack P. Utilitarian ethics in healthcare. Int J Comput Internet Manage. 2004;12:63–72. [Google Scholar]2. de Groot J, van Hoek M, Hoedemaekers C, Hoitsma A, Smeets W, Vernooij-Dassen M, et al. Decision making on organ donation: The dilemmas of relatives of potential brain dead donors. BMC Med Ethics. 2015;16:64. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]3. Playford RC, Roberts T, Playford ED. Deontological and utilitarian ethics: A brief introduction in the context of disorders of consciousness. Disabil Rehabil. 2015;37:2006–11. [PubMed] [Google Scholar]4. Garbutt G, Davies P. Should the practice of medicine be a deontological or utilitarian enterprise? J Med Ethics. 2011;37:267–70. [PubMed] [Google Scholar]5. Conway P, Gawronski B. Deontological and utilitarian inclinations in moral decision making: A process dissociation approach. J Pers Soc Psychol. 2013;104:216–35. [PubMed] [Google Scholar]

dimpenews.com

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ