Η ΖΩΓΡΑΦΟΣ κ ΝΙΝΑ ΜΠΕΒΟΥΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ

0
7

Λάδι 60 Χ 70 !!!

ΝΜ

Νίκος Σίμος

Ρήξη και ανατροπή σε ότι μας κρατάει πίσω και μας χαρακτηρίζει σταθερό απότοκο της Οθωμανικής δουλείας
Νίκος Σίμος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ