Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΝΙΝΑΣ ΜΠΕΒΟΥΔΑ

0
4

Ελαιογραφία σε καμβά 30 Χ 40 !!!

ΝΜ

Νίκος Σίμος

Ρήξη - ανατροπή σε ότι μας κρατάει πίσω και μας χαρακτηρίζει σταθερό απότοκο της Οθωμανικής δουλείας
Νίκος Σίμος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ