Η κουλτούρα των διαδηλώσεων στην Ευρώπη

0
9

Οι διαδηλώσεις αποτελούν σημαντικό κομμάτι της ευρωπαϊκής πολιτικής κουλτούρας. Από την Ελλάδα στα χρόνια της κρίσης μέχρι τη Γαλλία των «κίτρινων γιλέκων» αλλά και τη Βουλγαρία, τη Σερβία ή την Αλβανία #EUROPEO

Deutsche Welle

Νίκος Σίμος

Νίκος Σίμος

Ρήξη - ανατροπή σε ότι μας κρατάει πίσω και μας χαρακτηρίζει σταθερό απότοκο της Οθωμανικής δουλείας
Νίκος Σίμος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ