Η ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΔΙΑΦΘΟΡΆ ΕΊΝΑΙ ΣΑΝ ΤΟ ΤΑΓΚΌ, ΧΟΡΕΎΕΤΑΙ ΜΕ ΔΥΟ, ΤΟΥΣ ΔΙΑΦΘΟΡΕΊΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΕΦΘΑΡΜΈΝΟΥΣ ΚΙ ΕΊΝΑΙ ΚΙ ΔΎΟ ΕΞΊΣΟΥ ΥΠΕΎΘΥΝΟΙ

0
10

Οι εκλογές είναι παγίδα για βλάκες, όπως έχουμε ήδη δει. (δημοσίευμα 8ης Σεπτεμβρίου)

Ο <<βλάκας>> είναι ο εν δυνάμει… να εφαρμόσει τις έξυπνες παρατήρησεις του Κύκλωπα στο ομώνυμο έργο του Ευριπίδη : <<Θεός δεν είναι τίποτα άλλο παρά να καλοτρώς, να καλοπίνεις κι ύστερα να διασκεδάζεις>>, τις οποίες εφαρμόζουν οι κατά Ροΐδη διεφθαρμένοι ψηφοφόροι κόμματος σε τροχιά εξουσίας : <<Ομάς ανθρώπων ανορθόγραφων έχοντας χείρας και πόδας υγιείς που συναθροιζόμενοι σκοπό έχουν ίνα εκλέξουν εν ως αρχηγόν και να καταστήσουν αυτόν με παν μέσον πρωθυπουργόν, δια να τους παρέχει τα προς το ζειν, δίχως να σκάπτωσιν!>>

Σταδιακά οδηγηθήκαμε στο άκρο της αποχαλίνωσης των πάντων και της αδυναμίας ή απροθυμίας της πολιτείας να επιβάλλει τον σεβασμό στους κανόνες της.
Δημιουργήθηκε έτσι ένας πολιτικός πολιτισμός γενικευμένης αδιαφορίας, αν όχι και αναισθησίας, απέναντι στην παρανομία.
Μέσα στο γενικότερο αυτό πλαίσιο ανθεί και το φαινόμενο της παραοικονομίας, δηλαδή της αφανούς και βέβαια μη φορολογούμενης οικονομικής δραστηριότητας.
Είναι πρόδηλο ότι οι εμπλεκόμενοι στην παραοικονομία αποτελούν δυνητική πηγή πλουτισμού για τους εκάστοτε νομείς της πολιτικής εξουσίας, αφού έχουν κίνητρο να τους δωροδοκούν για να εξασφαλίσουν την κρατική ανοχή στις δραστηριότητές τους.
Και αντίστροφα όμως, η παραοικονομία είναι προνομιακός προορισμός για έσοδα των φορέων της δημόσιας πολιτικής εξουσίας, προερχόμενα από αθέμιτες συναλλαγές των τελευταίων με τους φορείς της ιδιωτικής οικονομικής εξουσίας.

ΤΟ ΕΡΏΤΗΜΑ που ανακύπτει είναι ποιός διέφθειρε ποιόν ;;;;

ΡΗΤΟΡΙΚΌ το ερώτημα.

<<Η εξουσία δεν διαφθείρει. Ο φόβος διαφθείρει. Ίσως ο φόβος απώλειας της εξουσίας>>
ΤΖΩΝ ΣΤΆΙΝΜΠΕΚ

ΕΠΙ ΤΟΝ ΤΎΠΟΝ ΤΩΝ ΉΛΩΝ

Σήμερα, δεν υπάρχει ο <<ΛΑΌΣ ΤΩΝ ΑΡΧΏΝ>> – επικρατεί καθαρός ατομικιστικός ωφελιμισμός.
Τώρα, αν δεχτούμε ότι από τους εκλογείς που προσέρχονται στη κάλπη πάνω από τα 2/3 είναι διεφθαρμένοι πολίτες, τι ψηφίζουν άραγε ;;;;

Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε
τα ιδιαίτερα αίτια της διαφθοράς στο ελληνικό πολιτικό σύστημα :
Τουλάχιστον τέσσερις ειδικότεροι αιτιακοί παράγοντες, δηλαδή αντίστοιχες προφανείς ελληνικές ιδιαιτερότητες σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, μπορούν να αναφερθούν εδώ (όχι απαραίτητα κατά σειρά συγκριτικής μεταξύ τους σημασίας, που δεν είναι άλλωστε πάγια και έτσι δεν μπορεί να καθορισθεί εκ των προτέρων). Πρόκειται :
✓ Για την αυταρχική εσωτερική οργάνωση των κομμάτων,
✓ την πολιτική οικογενειοκρατία,
✓ Το έλλειμμα δικαστικής ανεξαρτησίας και αποτελεσματικότητας και,
✓ Τη γενικότερη ανοχή στην παραοικονομία και την παραβατικότητα.

Για να επιστρέψουμε στο ερώτημα τι ψηφίζουν οι διεφθαρμένοι πολίτες.
—– Σίγουρα αυτοί δεν υιοθετούν την παρακάτω πρόταση διεθνών οργανισμών :
Μεταξύ των προτεινόμενων από διεθνείς οργανισμούς μέτρων για την αποτροπή φαινομένων παράνομης χρηματοδότησης και άσκησης αφανούς επιρροής που καθιστούν εξαρτημένα τα πολιτικά κόμματα και το πολιτικό προσωπικό μιας χώρας και αυξάνουν τις πιθανότητες διαφθοράς, συγκαταλέγεται η θέσπιση χρονικών περιορισμών στην κατοχή δημοσίων αξιωμάτων.

Οι διεφθαρμένοι λοιπόν, με τη ψήφο τους στηρίζουν την πολιτική οικογενειοκρατία.
[ ΟΙ ΑΠΟΛΑΒΈΣ των πρώην :
Η σύνταξη ενός βουλευτή, είναι ίση με το 1/4 του μισθού, με προσαύξηση 25% για κάθε έτος βουλευτικής θητείας πέραν του 4ου και με επιπλέον προσαύξηση 10% για κάθε έτος πέραν των 10 ετών βουλευτικής θητείας, με ανώτατο όριο το 80% του μισθού.

Τα μικτά ποσά σύνταξης είναι:

• Με θητεία ως 4 έτη σύνταξη 1.476 ευρώ.
• Με 8 χρόνια σύνταξη 2.952 ευρώ.
• Με 10 χρόνια, σύνταξη 3.676 ευρώ.
• Με 12 χρόνια, σύνταξη 3.971 ευρώ.
• Με 16 χρόνια, μικτή σύνταξη 4.560 ευρώ.
• Με 17 έτη και άνω μπαίνει το πλαφόν και η σύνταξη είναι το 80% του μισθού, δηλαδή 4.724 ευρώ μικτά.

Το Ελληνικό Δημόσιο χορηγεί 750(+/-) βουλευτικές συντάξεις μέσου μηνιαίου ύψους 2.100 ευρώ μεικτά.]

—– Σίγουρα αυτοί δεν ενοχλούνται από την αυταρχική εσωτερική οργάνωση των πολιτικών κομμάτων. Οι περισσότεροι εξ αυτών θα αγνοούν τη συνταγματική επιταγή για δημοκρατική εσωτερική οργάνωση των κομμάτων.
Σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη, σέβονται, τουλάχιστον στο προσκήνιο, τις δημοκρατικές αρχές και διαδικασίες, σε αρκετές περιπτώσεις, και της καταστατικής κατοχύρωσης των οργανωμένων εσωκομματικών τάσεων.
Αντίθετα στην Ελλάδα, είναι εμφανής η έλλειψη εσωκομματικής δημοκρατίας.
Οι μόνες διαδικασίες με, έστω και εν μέρει, δημοκρατικό χαρακτήρα είναι εκείνες των εσωκομματικών εκλογών και κυρίως της εκλογής αρχηγού.
Τα κομματικά όργανα είναι ούτως ή άλλως ατροφικά. Θα έπρεπε αντίθετα να προβλέπεται αναλογική εκπροσώπηση των τάσεων στα όργανα και, κυρίως, στο πειθαρχικό όργανο του κόμματος.

Οι διεφθαρμένοι λοιπόν, με τη ψήφο τους δεν στηρίζουν προσπάθειες που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της συνταγματικής επιταγής για δημοκρατική εσωτερική οργάνωση των κομμάτων.

Σε αντίθεση με τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, όπου η κληρονομική διαδοχή στον πολιτικό στίβο είναι σχεδόν άγνωστη, ο ελληνικός δημόσιος βίος κυριαρχείται από πολυάριθμες <<δυναστείες>>, οι οποίες έχουν μεταβάλλει την πολιτική σε οιονεί οικογενειακή επιχείρηση. Είναι προφανές ότι ο πολιτικός <<κληρονόμος>> εξαρχής ζει <<από>> την πολιτική και όχι <<για>> την πολιτική.

Υπό τις συνθήκες αυτές η συνολική κατάσταση των οικονομικών του κόμματος και οι πηγές προέλευσης τους, πέρα από την ούτως ή άλλως ανεπαρκή κρατική χρηματοδότηση, αποτελούν στην πράξη άβατο για όλους εκτός από τον αρχηγό και ολιγάριθμα έμπιστα σ’ αυτόν πρόσωπα. Οι τυχόν συναλλαγές τους με την <<ολιγαρχία χρηματοδοτών>> δεν μπορούν να ελεγχθούν αποτελεσματικά από κανέναν, ενώ οι δημοσιευμένοι στο τύπο ετήσιοι ισολογισμοί των κομμάτων δεν απεικονίζουν παρά μόνο εκείνες χρηματοοικονομικές ροές τις οποίες επιθυμεί να εμφανίσει η κομματική ηγεσία.

 ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΤΗΣ Ν.Δ.
Guardian : Ο νέος πρωθυπουργός της Ελλάδας έχει βάλει τις μηχανές στο φουλ
https://www.kathimerini.gr/…/oi-programmatikes-dhlwseis-toy…
<<(…)
Σύντομα μετά την εκλογή του μετέφερε τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας από ένα κτίριο όπου το ενοίκιο ήταν 98.000 ευρώ στην Πειραιώς όπου το ενοίκιο κοστίζει μόνο 9.800 ευρώ, σημειώνει η αρθρογράφος Σμιθ.
(…)
Με αντίστοιχες τεχνικές, υποστηρίζουν οι σύμβουλοι του κ. Μητσοτάκη, θα προσπαθήσει να μεταμορφώσει την Ελλάδα, μια χώρα που εξακολουθεί να αντιστέκεται στην αλλαγή.
Η σκέψη του και οι ευαισθησίες του ανήκουν περισσότερο στο κέντρο παρά στη δεξιά. Είναι διατεθειμένος να πειραματιστεί, να καινοτομήσει, να αναλάβει ρίσκα.
Σκέφτεται στρατηγικά (…) αυτό που κατάφερε με την κυβέρνησή του ήταν μια δύσκολη ισορροπία. Χρειάστηκε να αναμίξει γνωστούς και δημοφιλείς πολιτικούς με άγνωστους τεχνοκράτες, οι ειδικές γνώσεις των οποίων θα του επιτρέψουν να είναι πιο αποτελεσματικός και πιο επικεντρωμένος σε συγκεκριμένες πολιτικές>> .
(Πηγή: The Guardian, Ιούλιος 2019)

Σωστή κίνηση η μεταφορά των γραφείων,
να μη μάθουμε όμως ποτέ
ΠΌΣΟ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΧΡΈΟΣ ΤΗΣ Ν.Δ. ;;

Εάν το χρέος, το οποίο κανένας δεν μας λέει πόσο είναι ακριβώς, αλλά εξ όσων γνωρίζω ξεπερνάει τα 250 εκατομμύρια,
αυτό εξυπηρετείται με ετήσιο τόκο 3,3 εκατομμμυρίων ευρώ ;; Αυτό σημαίνει ότι έγινε ρύθμιση χρέους που αφορά μόνο τους τόκους και δεν περιλαμβάνει και εξόφληση του κεφαλαίου ;;

θα μάθουμε τον τρόπο ρύθμισης των χρεών της ;;
Με ποιό επιτόκιο τα ρύθμισε ;
Σε πόσες δόσεις ;;

Έχοντας υπόψη, ότι, η κρατική χρηματοδότηση είναι 12,5 εκατομμύρια ευρώ για το σύνολο των κομμάτων ανά έτος και η ΝΔ θα λάβει φέτος λιγότερα από 4 εκατομμύρια (μαζί με την επιδότηση για… ερευνητικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς!!!!!), πιο συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση για το 2019 για τη ΝΔ είναι 3.315.147,74 ευρώ και 663.029,75 για την έρευνα …

Και λαμβάνοντας υπόψη, αυτό που λέγεται από στελέχη του κόμματος, ότι όλο το ποσό της κρατικής χρηματοδότησης πάει για την εξυπηρέτηση του δανείου και ότι το κόμμα χρηματοδοτείται από τις εισφορές μελών και φίλων.

Ξαναρωτώ :
Ποιά είναι τα ετήσια έξοδα λειτουργίας του κόμματος της ΝΔ και πώς καλύπτονται ;;
Πόσοι είναι οι πολλοί που πληρώνουν λίγα σύμφωνα με το slogan οικονομικής ενίσχυσης του κόμματος ;;
https://www.iefimerida.gr/…/deth-synenteyxi-typoy-toy-kyria…

Είτε αρέσει να λέγεται είτε όχι, χωρίς εσωκομματική δημοκρατία δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική διαφάνεια στα οικονομικά των κομμάτων ΚΑΙ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΦΆΝΕΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΘΕΙ, ΟΎΤΕ ΚΑΝ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΘΕΊ Η ΔΙΑΦΘΟΡΆ.

Δεν θα ήταν ανώφελο σε σχέση μ’ αυτά, να θυμηθούμε τα λόγια του Τζορτζ Μπέρναρντ Σο :
<<ΑΝ Η ΙΣΤΟΡΊΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΆΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΡΟΣΔΌΚΗΤΟ ΠΆΝΤΑ ΣΥΜΒΑΊΝΕΙ, ΠΌΣΟ ΑΝΕΠΙΔΕΚΤΟΣ ΜΑΘΉΣΕΩΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΊΑ ΕΊΝΑΙ Ο ΆΝΘΡΩΠΟΣ ;; >>

Κλείνοντας, θα ήθελα να θυμηθούμε τα παρακάτω λόγια του
ΒΟΛΤΑΊΡΟΥ :
<< Η ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΜΈΣΟΝ ΓΙΑ ΑΝΘΡΏΠΟΥΣ ΧΩΡΊΣ ΑΡΧΈΣ, ΝΑ ΔΙΟΙΚΉΣΟΥΝ ΑΝΘΡΏΠΟΥΣ ΧΩΡΊΣ ΜΝΉΜΗ >>.

Ίδωμεν….

Γεώργιος Δ. Γκράβας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ