Η Τέχνη ενός Τεχνίτη καλλιτεχνημάτων με Άποψη……Γιώργος Παπαμιχελάκης

0
19

Νίκος Σίμος

Ρήξη - ανατροπή σε ότι μας κρατάει πίσω και μας χαρακτηρίζει σταθερό απότοκο της Οθωμανικής δουλείας
Νίκος Σίμος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ