Η Τέχνη της Φωτογραφίας…….Κρυσταλλία Ιωαννίδου …….

0
22

Η εκπληκτική τέχνη και η τεχνική της Κρυσταλλίας που κάνει την φωτογραφία  να μοιάζει σε πίνακα ζωγραφικής! !

Νίκος Σίμος

Ρήξη και ανατροπή σε ότι μας κρατάει πίσω και μας χαρακτηρίζει σταθερό απότοκο της Οθωμανικής δουλείας
Νίκος Σίμος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ