Θυμάμαι…..

0
24

« Οι δυνάστες του Πλανήτη ,οι κυρίαρχοι του χρήματος ,επιδιώκουν με γρήγορες κινήσεις να τελειώσουν με την αστική δημοκρατία των άλλοτε “δυτικών” κοινωνιών

Στόχος η απόλυτη κατοχή της ισχύος μέσα από ένα σύστημα Νέας φεουδαρχίας, που δεν θα ελέγχει και θα κατέχει τον πλούτο των κοινωνιών μόνο, αλλά και την σκέψη τους !

Μοναδικός δρόμος αποτροπής αυτού του «δρόμου» για τις Κοινωνίες των ανθρώπων είναι η ανατροπή του παγκοσμιοποιημένου-χρηματοπιστωτικού   μοντέλου

Οι κοινωνίες μπορούν και πρέπει να επιβάλλουν με όλα τα μέσα την επαναλειτουργία της Χάρτας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, χωρίς εξαιρέσεις και αποκλεισμούς

Οι κοινωνίες οφείλουν να αποδείξουν πως η Ιστορία δεν σταμάτησε στην επιβολή του χρήματος πάνω από την ζωή και την δημιουργία του ανθρώπινου είδους »

 

Νίκος Σίμος

Ιούνιος 2016

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ