Θ. Φωτίου στην ERTOPEN 106.7 FM για απόσυρση μέτρων 2019/20: “‘Ολα είναι πιθανά ή απίθανα” …

0
47

Νίκος Σίμος

Ρήξη - ανατροπή σε ότι μας κρατάει πίσω και μας χαρακτηρίζει σταθερό απότοκο της Οθωμανικής δουλείας
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ