Κασιμάτης: Με σιωπή των κυβερνήσεων, ισχύει το αγγλικό δίκαιο

0
39

Νίκος Σίμος

Ρήξη - ανατροπή σε ότι μας κρατάει πίσω και μας χαρακτηρίζει σταθερό απότοκο της Οθωμανικής δουλείας
Νίκος Σίμος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ