Κοινωνικό Πείραμα Στη Σουηδία

0
18

Κοινωνικό Πείραμα: Στη Σουηδία ρώτησαν αν θα πρέπει να παίρνεις μετανάστες σπίτι σου. Όλοι αυτοί που είπαν ναι, αλλάζουν ξαφνικά γνώμη όταν τους παρουσιάζουν ενα μετανάστη διαθέσιμο

Νίκος Σίμος

Ρήξη - ανατροπή σε ότι μας κρατάει πίσω και μας χαρακτηρίζει σταθερό απότοκο της Οθωμανικής δουλείας
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ