Αρχική Αρθογραφία - Έρευνα Κορωνοϊός και επιπτώσεις στις οικονομίες των ευρωπαϊκών χωρών

Κορωνοϊός και επιπτώσεις στις οικονομίες των ευρωπαϊκών χωρών

0
11

Η οικονομία της ευρωζώνης θα συρρικνωθεί κατά 7,8 % το 2020 και θα σημειώσει θετικό ρυθμό ανάπτυξης 4,2 % το 2021.

Βρισκόμαστε ήδη στο δεύτερο κύμα κορωνοϊού και στο δεύτερο καθολικό lockdown στην χώρα μας. Η οικονομική ζημιά είναι ήδη πολύ μεγάλη από το κλείσιμο της αγοράς και την παράλυση της ζήτησης και προσφοράς.

Οι επιπτώσεις, όπως θα δούμε και παρακάτω από τα στοιχεία, τις ζούμε, ήδη παρά το γεγονός ότι το 2021 και το 2022  αναμένεται κάποιας μορφής βελτίωση..

Η πανδημία του κορωνοϊού προκάλεσε λοιπόν πολύ ισχυρό σοκ στην παγκόσμια οικονομία και στις οικονομίες της ΕΕ το 2020, με ιδιαίτερα σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις.

Η αναζωπύρωση της πανδημίας τις τελευταίες εβδομάδες προκαλεί διαταραχές, καθώς οι εθνικές αρχές θεσπίζουν νέα μέτρα για τη δημόσια υγεία για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας.

Διακοπτόμενη και ελλιπής ανάκαμψη

Σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις του 2020, η οικονομία της ζώνης του ευρώ θα συρρικνωθεί κατά 7,8 % το 2020 και θα σημειώσει θετικό ρυθμό ανάπτυξης 4,2 % το 2021 και 3 % το 2022.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η οικονομία της ΕΕ θα συρρικνωθεί κατά 7,4 % το 2020 και θα σημειώσει θετικό ρυθμό ανάπτυξης 4,1 % το 2021 και 3% το 2022.

Σε σύγκριση με τις θερινές οικονομικές προβλέψεις 2020, οι προβλέψεις για την ανάπτυξη τόσο για τη ζώνη του ευρώ όσο και για την ΕΕ είναι ελαφρώς υψηλότερες για το 2020 και χαμηλότερες για το 2021. Η παραγωγή τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ δεν αναμένεται να ανακτήσει τα προ της πανδημίας επίπεδα εντός του 2022.

Ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας διαφέρει σημαντικά ανά την ΕΕ και το ίδιο ισχύει για τις προοπτικές ανάκαμψης. Εξαρτάται από την εξάπλωση του ιού, την αυστηρότητα των μέτρων δημόσιας υγείας που λαμβάνονται για την ανάσχεσή του, από την τομεακή σύνθεση των εθνικών οικονομιών και από τη σφοδρότητα των εθνικών μέτρων πολιτικής.

Συγκρατημένη αύξηση της ανεργίας

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ θα αυξηθεί από 7,5 % το που ήταν το 2019 σε 8,3 % το 2020 και σε 9,4 % το 2021, πριν μειωθεί σε 8,9 % το 2022. Το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ θα αυξηθεί από 6,7 % το 2019 σε 7,7 % το 2020 και σε 8,6 % το 2021, πριν μειωθεί σε 8,0 % το 2022.

Τα ελλείμματα και το δημόσιο χρέος θα αυξηθούν

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το συνολικό δημοσιονομικό έλλειμμα της ζώνης του ευρώ θα αυξηθεί από 0,6 % του ΑΕΠ το 2019 σε περίπου 8,8 % το 2020, πριν μειωθεί σε 6,4 % το 2021 και σε 4,7 % το 2022. Αυτό αντικατοπτρίζει την αναμενόμενη σταδιακή κατάργηση των έκτακτων μέτρων στήριξης κατά τη διάρκεια του 2021, καθώς θα βελτιώνεται η οικονομική κατάσταση.

Αντικατοπτρίζοντας την αύξηση των ελλειμμάτων, σύμφωνα με τις προβλέψεις ο συνολικός δείκτης χρέους προς το ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ θα αυξηθεί από 85,9 % του ΑΕΠ το 2019 σε 101,7 % το 2020, 102,3 % το 2021 και 102,6 % το 2022.

Ο πληθωρισμός σε χαμηλά επίπεδα

Τέλος, ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ, όπως μετράται με τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ), προβλέπεται να κυμανθεί σε μέση τιμή 0,3 % το 2020, να αυξηθεί σε 1,1 % το 2021 και σε 1,3 % το 2022, καθώς θα σταθεροποιούνται οι τιμές του πετρελαίου. Στην ΕΕ, ο πληθωρισμός προβλέπεται να ανέλθει σε 0,7 % το 2020, σε 1,3 % το 2021 και σε 1,5 % το 2022.

Η επόμενη πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα είναι μια επικαιροποίηση των προβλέψεων για το ΑΕΠ και τον πληθωρισμό στις χειμερινές οικονομικές προβλέψεις 2021, οι οποίες αναμένεται να δημοσιευτούν τον Φεβρουάριο του 2021.

 

www.iatronet.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ