Με τον Φακό μιας επιτυχημένης Φωτογράφου : Κρυσταλλία Ιωαννίδου

0
11

Νίκος Σίμος

Ρήξη - ανατροπή σε ότι μας κρατάει πίσω και μας χαρακτηρίζει σταθερό απότοκο της Οθωμανικής δουλείας
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ