Με τον Φακό της Κρυσταλλίας…

0
7

Φωτογραφία : Κρυσταλλία Ιωαννίδου 

Νίκος Σίμος

Ρήξη και ανατροπή σε ότι μας κρατάει πίσω και μας χαρακτηρίζει σταθερό απότοκο της Οθωμανικής δουλείας
Νίκος Σίμος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ