Με το σκίτσο του …Χάρη

0
18

 

 

Τό μυαλό του Μη$οτάκη μία Κάλπη Κάλπικη !

Αθανάσιος Χάρης 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ