ΜΙΑ ΓΝΩΜΗ ΣΑΝ …ΑΝΕΜΟΣ

0
31

Ο φιλόσοφος Νέγκρι λέει πως το μεγαλύτερο λάθος της Ιστορίας ήταν η δημιουργία των Εθνών

Ο Τόφλερ ήταν με “το τρίτο κύμα” ο προάγγελος των “κοινωνικών τερατογεννέσεων” που ζούμε σήμερα

Ο Φουκουγιάμα , προέβαλε “το τέλος της Ιστορίας” αμέσως μετά την “πτώση του τείχους” του Βερολίνου

Αυτοί δεν είναι ηλίθιοι ,ούτε όργανα της Παγκόσμιας Νέας φεουδαρχίας που επιχειρεί να καταδυναστεύσει την Συνείδηση του ανθρώπου στην μετά – μετά βιομηχανική εποχή
Το Παγκόσμιο στοίχημα του Ανθρώπου είναι να αποδείξει πως αποτελεί το Ενεργό Κέντρο της Ιστορίας της Κοινωνίας των ανθρώπων και όχι το απότοκο της ,στέλνοντας στην χλεύη του Ιστορικού χρόνου τους κενολόγους ενταφιαστές της

Νίκος Σίμος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ