Μια Εξαιρετική Καλλιτεχνική Παρουσία – Κρυσταλλία Ιωαννίδου

0
24

Νίκος Σίμος

Ρήξη και ανατροπή σε ότι μας κρατάει πίσω και μας χαρακτηρίζει σταθερό απότοκο της Οθωμανικής δουλείας
Νίκος Σίμος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ