Μιθριδατισμός μέχρι την πλήρη αλλοίωση μας ….!!!!!!

0
18

Βραδυνή.gr

Νίκος Σίμος

Ρήξη και ανατροπή σε ότι μας κρατάει πίσω και μας χαρακτηρίζει σταθερό απότοκο της Οθωμανικής δουλείας
Νίκος Σίμος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ