Μιθριδατισμός μέχρι την πλήρη αλλοίωση μας ….!!!!!!

0
17

Βραδυνή.gr

Νίκος Σίμος

Ρήξη - ανατροπή σε ότι μας κρατάει πίσω και μας χαρακτηρίζει σταθερό απότοκο της Οθωμανικής δουλείας
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ