ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ – 1996 – 6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΟΚ

0
26

Νίκος Σίμος

Ρήξη - ανατροπή σε ότι μας κρατάει πίσω και μας χαρακτηρίζει σταθερό απότοκο της Οθωμανικής δουλείας
Νίκος Σίμος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ