Νέο τοπίο φτωχοποίησης για τη διατήρηση της… μισής εργασίας

0
18
Σε... μερικής απασχόλησης μετατρέπει τη χώρα ο υπουργός Εργασίας Γ. Βρούτσης. Τουλάχιστον μέχρι τον Σεπτέμβριο, και βλέπουμε... EUROKINISSI

Ολη η χώρα σε μια προσωρινή αγορά μερικής απασχόλησης. Σε αυτό το νέο τοπίο ενδέχεται να οδηγήσει η δυνατότητα μαζικών μετατροπών της πλήρους απασχόλησης σε μερική απασχόληση, σε όλη τη χώρα, εφόσον οι επιχειρήσεις δεχτούν τους όρους του νέου προγράμματος χρηματοδότησης.

Υπό τον όρο να μην κάνουν απολύσεις και να μη μεταβάλουν (νομικά) τη σύμβαση από πλήρη… σε μερική. Οι μετατροπές θα ισχύσουν έως και τον Σεπτέμβριο και με δυνατότητα επέκτασης εάν χρειαστεί. Η δυνατότητα αυτή ισχύει για όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις της χώρας και όχι μόνο για τους πληττόμενους κλάδους.

Στα βασικά σημεία των χθεσινών κυβερνητικών εξαγγελιών περιέχονται τα εξής:

■ Η δημόσια και οριζόντια χρηματοδότηση των μισθών σε εργαζόμενους τους οποίους επιθυμούν να διατηρήσουν οι επιχειρήσεις, αλλά με μείωση έως και 50% του χρόνου εργασίας και της αμοιβής τους, μπορεί να ανέλθει στο 60% του μισθού.

■ Δεν τίθεται πλαφόν για τους υψηλούς μισθούς που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τη δανειακή γραμμή της Ε.Ε. (SURE) (έως και για το 60% της μείωσης του μισθού).

■ Κάλυψη έως και 100% της απώλειας αμοιβής που μπορεί να επέλθει σε μισθωτό με τα κατώτατα όρια, προκειμένου να μην πέσει κάτω από τον βασικό μισθό 650 ευρώ μικτά.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις Βρούτση, θα ισχύσουν τα εξής:

ΜΑΪΟΣ: Επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν μπορούν να διατηρήσουν μέχρι και το 60% των εργαζομένων τους σε αναστολή. Το ποσοστό μπορεί να ανέλθει στο 100% για όσες παραμένουν κλειστές, αλλά για όλες στους κλάδους τουρισμού, εστίασης, μεταφορών, εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού. Για τις συμβάσεις σε αναστολή ισχύει η αποζημίωση ειδικού σκοπού, 534 ευρώ, και το κράτος θα καλύψει τις εισφορές, υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού τους μισθού.

Επίσης, παρατείνεται η δυνατότητα αναστολής πληρωμής των εισφορών για τους εργαζομένους όλων των πληττόμενων επιχειρήσεων.

ΙΟΥΝΙΟΣ: Παρατείνεται η δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας σε ποσοστό 100% των εργαζομένων, αποκλειστικά και μόνο για όσες επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές, αλλά και για επιχειρήσεις στους κλάδους του τουρισμού, της εστίασης, των μεταφορών, του πολιτισμού και του αθλητισμού που πλήττονται.

Παραμένει η αποζημίωση, ύψους 534 ευρώ, και η πλήρης κάλυψη των εισφορών ενώ δεν ισχύει η δυνατότητα αναστολής πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών για όλες τις επιχειρήσεις.

ΙΟΥΛΙΟΣ: Παρατείνονται η αναστολή συμβάσεων σε ποσοστό 100% των εργαζομένων, αποκλειστικά και μόνο όμως για τις επιχειρήσεις στους κλάδους του τουρισμού, των μεταφορών, του πολιτισμού και του αθλητισμού που πλήττονται και η αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ, κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής.

Μείωση χρόνου εργασίας

Από 1η Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2020 με επέκταση της χρονικής ισχύος του εάν και εφόσον χρειαστεί και για όσες επιχειρήσεις θέλουν κι έχουν μείωση τζίρου (τουλάχιστον 20%), κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ανεξαρτήτως ΚΑΔ, θα ισχύσει επιδότηση 60% επί του ποσού της αμοιβής που θα μειωθεί από την επιχείρηση. Ισχύει και για επιχειρήσεις που λειτουργούν για πρώτη φορά και δεν έχουν καταγράψει έσοδα τους προηγούμενους μήνες. Ο μηχανισμός θα καλύπτει όλους τους υφιστάμενους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης και θα αφορά και τις εποχικές επιχειρήσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όλοι οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης που θα προσληφθούν σε αυτές, μέχρι τον αριθμό των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που διατηρούσαν πέρυσι τον αντίστοιχο μήνα.

Δεν επιτρέπεται η μετατροπή της σχέσης και του είδους εργασίας από μερικής σε πλήρους απασχόλησης. Το Δημόσιο θα αναπληρώσει κατά 60% το εισόδημα του εργαζόμενου για τον χρόνο που ο εργαζόμενος δεν θα εργάζεται.

Εάν η καθαρή αμοιβή μετά την περικοπή υπολείπεται του κατώτατου μισθού, η διαφορά θα καλύπτεται από το κράτος εξ ολοκλήρου.

Ταυτόχρονα, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να καλύπτει το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών του εργαζομένου, υπολογιζόμενων επί του αρχικού ονομαστικού μισθού.

Για όσο διάστημα ο εργαζόμενος βρίσκεται σε καθεστώς μειωμένης απασχόλησης, ο εργοδότης απαγορεύεται να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης εργασίας και σε μείωση του ονομαστικού μισθού του εργαζομένου.

Επιδόματα ανεργίας

■ Χορήγηση επιδόματος ανεργίας στους 120.000 εποχικά απασχολούμενους που δεν θα προσληφθούν την τρέχουσα τουριστική περίοδο έως και τον Σεπτέμβριο και κίνητρα επαναπρόσληψής τους.

■ Κάλυψη από το Δημόσιο των εργοδοτικών εισφορών των εποχικά εργαζομένων μερικής απασχόλησης, ως κίνητρο επαναπρόσληψης.

■ Επέκταση των επιδομάτων που λήγουν τον Μάιο κατά δυο μήνες.

■ Μείωση των ελάχιστα απαιτούμενων ημερομισθίων από 100 σε 50 για τη λήψη του εποχικού επιδόματος το ερχόμενο φθινόπωρο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ