Νέο «χαστούκι» για την κυβέρνηση: Απερρίφθη η πρόταση για τη θέση έλληνα δικαστή στο Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ

0
63

Νέο «χαστούκι» από ευρωπαϊκό θεσμό για την ελληνική κυβέρνηση σε ότι αφορά την πλήρωση θέσεων δικαστών και εισαγγελέων σε ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Μετά την απόρριψη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δύο εκ των επτά προτεινόμενων εισαγγελέων που είχε προτείνει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για το θεσμό του Eυρωπαίου εισαγγελέα, η αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 255 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες να απέρριψε την ελληνική υποψηφιότητα για τη θέση δικαστή στο Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ.

Πρόκειται για την Kαθηγήτρια Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ευγενία Πρεβεδούρου. Η επιλογή της είχε γίνει από το υπουργικό συμβούλιο μετά από πρόταση του υπουργού Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνου Τσιάρα και επρόκειτο να διαδεχθεί τον μέχρι και σήμερα Έλληνα δικαστή στο Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ, Δημήτριο Γρατσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του documentonews.gr η κα Πρεβεδούρου διαθέτει ένα εξαιρετικό βιογραφικό  και ο αποκλεισμός της έχει προκαλέσει έκπληξη στην ελληνική πλευρά.

Ποια είναι η Επιτροπή του άρθρου 255

Ο ρόλος της Επιτροπής του άρθρου 255 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επιλογή των δικαστών και γενικών εισαγγελέων του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ είναι ιδιαίτερα σημαντικός αν και γνωμοδοτικός.

«Οι δικαστές και οι γενικοί εισαγγελείς του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης διορίζονται με κοινή συμφωνία από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, μετά από διαβούλευση με την επιτροπή του άρθρου 255 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης», όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής του άρθρου 255.

Η επιτροπή αυτή θεσπίστηκε με τη Συνθήκη της Λισσαβώνας η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009. Αποστολή της είναι να «γνωμοδοτεί σχετικά με την επάρκεια των υποψηφίων για την άσκηση των καθηκόντων του δικαστή και του γενικού εισαγγελέα του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου πριν από τη διενέργεια των διορισμών από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών».

Η επιτροπή αποτελείται από επτά προσωπικότητες που επιλέγονται μεταξύ πρώην μελών του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου, μελών των εθνικών ανώτατων δικαστηρίων και νομομαθών αναγνωρισμένου κύρους, ένας εκ των οποίων προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα μέλη της επιτροπής διορίζονται για περίοδο τεσσάρων ετών από το Συμβούλιο, κατόπιν πρωτοβουλίας του Προέδρου του Δικαστηρίου. Από την 1η Μαρτίου 2018, πρόεδρος της επιτροπής είναι ο Christiaan Timmermans.

Τα πέντε βήματα για την αξιολόγηση και επιλογή

Η διαδικασία για την επιλογή των υποψήφιων περιλαμβάνει πέντε στάδια. Αρχικά η γενική γραμματεία του Συμβουλίου παραλαμβάνει τις αιτήσεις υποψηφιότητας και στη συνέχεια τις διαβιβάζει στον πρόεδρο της Επιτροπής. Η επιτροπή εξετάζει το φάκελο υποψηφιότητας. Μάλιστα εφόσον κριθεί απαραίτητο μπορεί να ζητήσει είτε από την εκάστοτε κυβέρνηση είτε από τον υποψήφιο να προσκομίσουν συμπληρωματικές πληροφορίες.

Στη συνέχεια, ο υποψήφιος καλείται σε ωριαία ακρόαση ενώπιον των μελών της επιτροπής. Μετά από αυτό η Επιτροπή εκδίδει αιτιολογημένη γνώμη η οποία διαβιβάζεται στους εκπροσώπους των κυβερνήσεων των κρατών μελών.

 

documentonews.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ