Οι ιδιωτικοοικονομικές “κορώνες” της Νέας Δημοκρατίας.

0
6

Του Δημήτρη Αθαν. Αλεξανδράκη

μΑΠΑ τΟ κΑΡΠΟΥΖΙ

   Οι ιδιωτικοοικονομικές “κορώνες” της Νέας Δημοκρατίας, φυλλορροούν. Φθινόπωρο γαρ.

Η Νέα Δημοκρατία, η υπέρμαχος των ιδιωτικοοικονομικών κριτηρίων (ενδεικτικά εδώ και εδώ 1η θεσμική δράση), η πολεμία του κράτους με το μεγάλο κεφάλι (στο 1:18 εδώ), γιατί καταργεί το αυτοδιοίκητο του ΚΕΘΕΑ; Δεν της αρκούσε η εποπτεία με νόμο της προηγούμενης δικιάς της κυβέρνησης;

  Με το άρθρο 56 του ν. 4139/2013 (Α’ 74) για το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) ορίζεται ο τρόπος εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου. Παραθέτω το σχετικό απόσπασμα από το ΦΕΚ: «Το ΚΕ.Θ.Ε.Α. είναι αυτοδιοικούμενο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με έδρα τη Θεσσαλονίκη και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας. Διοικείται από ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο έχει διετή θητεία. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και επτά (7) τακτικά μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του ΚΕ.Θ.Ε.Α., η οποία εκλέγει και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη. Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη είναι ο Πρόεδρος ή μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας (Ε.ΣΥ.Δ.Υ.) που προτείνεται από το Ε.ΣΥ.Δ.Υ. και ο Πρόεδρος ή μέλος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), που προτείνεται από το Ι.Ε.Π..»

   Νόμος του 2013! Γιατί να αλλάξει τόσο γρήγορα και μάλιστα από κυβέρνηση του ιδίου κόμματος; Μια εξαετία και ο νόμος έπαψε να ανταποκρίνεται στο πνεύμα του κόμματος, στον «ριζοσπαστικό φιλελευθερισμό που αναγνωρίζει την ελευθερία της αγοράς με τη ρυθμιστική παρέμβαση του κράτους χάρη της κοινωνικής δικαιοσύνης». Γιατί οδεύει η κυβέρνηση σε κρατικοποίηση του ΚΕ.Θ.Ε.Α. με κατάργηση δημοκρατικών διαδικασιών, όπως η εκλογή των 9 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, από την Γενική Συνέλευση; Ποιο είναι το λάθος της κυβέρνησης του κ. Αντώνη Σαμαρά της Νέας Δημοκρατίας; Με την τροποποίηση του νόμου, η κυβέρνηση του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας επίσης, ουσιαστικά δέχεται πως οι προηγούμενοι, αντί να νομοθετούν με «ορίζοντα» πεντηκονταετίας νομοθέτησαν για μια εξαετία; Οι μισοί που υπέγραψαν το νόμο είναι πάλι υπουργοί! Θα νομοθετούν και πάλι για πενταετία;

 

 

Και ιδού τα αποτελέσματα! Τι είναι αυτό που επιτρέπει στην κυβέρνηση να τοποθετεί το ίδιο πρόσωπο σε πέντε θέσεις; Προφανώς τα δικά της νομοθετήματα και οι δικές της επιλογές. Στο άρθρο 56 του ν. 4139/2013 για το ΚΕ.Θ.Ε.Α. στην σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται και δύο μη αιρετά μέλη, προφανώς με εποπτικό ρόλο.  Ένα από αυτά τα δύο μη εκλεγμένα μέλη – τυχαία ας δούμε το πρώτο – είναι όπως ορίζεται από τον νόμο, ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας (άρθρο 21) σήμερα, που είναι «ως γνωστόν» το ίδιο πρόσωπο με τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, και που ίσως να μην έγινε γνωστόν πως είναι από τον Ιούλιο του 2019 και  Πρόεδρος στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στην Τρίπολη ο κ. Παναγιώτης Πρεζεράκος όπου κατέχει τη θέση του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο  «ΔιοίκησηΝοσηλευτικών Υπηρεσιών – Συστήματα Νοσηλευτικής Φροντίδας». Εύλογα τα ερωτήματα!

Πληρώνεται για όλες τις θέσεις που κατέχει και για τις συνεδριάσεις των οργάνων όταν παρίσταται; Θα συνεχίσει να πληρώνεται όπως και για τις τέσσερις ώρες διδασκαλίας του 6ου εαρινού εξαμήνου 2019 ενώ παράλληλα θα λαμβάνει και τον μισθό των 3.231 ευρώ για τη θέση του Γενικού Γραμματέα την ώρα που άνθρωποι με 40 χρόνια εργασίας σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα έχασαν το 40% των συντάξεών των; Αυτά είναι τα ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια; Έτσι αντιμετωπίζεται το υδροκέφαλο κράτος, με βαλβίδα παροχέτευσης προς την τσέπη κάποιων;

Στη συνέχεια του ίδιου άρθρου αναφέρεται πως: «..3.Πόροι του ΚΕ.Θ.Ε.Α. είναι η ετήσια επιχορήγηση του Κράτους που εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, δωρεές, κληροδοσίες και επιχορηγήσεις από τρίτους και έσοδα από κάθε είδους επιχειρήσεις και δραστηριότητές του. Το ΚΕ.Θ.Ε.Α. συντάσσει και γνωστοποιεί στον Υπουργό Υγείας, μέχρι το μήνα Μάιο κάθε έτους, ετήσιο επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης και προϋπολογισμό για το επόμενο έτος.»  Το κράτος συμμετέχει στα οικονομικά του ΚΕ.Θ.Ε.Α. και εποπτεύειΠοιος ο λόγος να αλλάξει αυτό και να διορίζονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προσθέτοντας μια επιπλέον μόνιμη δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, χωρίς να ληφθεί υπ’ όψιν η εκδοχή μελλοντικής οικονομικής αυτοδυναμίας του ΚΕ.Θ.Ε.Α; Και όλα αυτά γιατί; Είναι ανίκανη η Γενική Συνέλευση, να εκλέξει δημοκρατικά τα 9 άτομα για το Διοικητικό Συμβούλιο; Τη δυνατότητα αυτή την έχει μόνο η κυβέρνηση; Γιατί όπως αναφέρεται στις πρόσφατες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου του κ. Μητσοτάκη, «… Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και πέντε (5) τακτικά μέλη διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πρέπει να είναι καταξιωμένα και αναγνωρισμένα πρόσωπα του οικονομικού και επιστημονικού χώρου του ιδιωτικού τομέα ή της δημόσιας διοίκησης που μπορούν με τις γνώσεις και την πείρα τους να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των σκοπών του οργανισμού.» Δεν αναφέρει όμως πώς ορίζεται και πως θα επιλέγεται, ο καταξιωμένος και αναγνωρισμένος πολίτης!

Ως φαίνεται οι υπόλοιπες παράγραφοι καταργούνται.

Εκτός και αν πρόκειται για λάθος

Πρακτικά με το άρθρο οκτώ ΦΕΚ 145 Τεύχος A’ της 30.09.2019 και την αντικατάσταση του άρθρου 56 του ν. 4139/2013   απαλείφονται όσα αναφέρονται σ’ αυτό. Δεν φαίνεται καμιά επισήμανση για αντικατάσταση μέρους του άρθρου ή κάποιας παραγράφου. Ο σκοπός του ΚΕ.Θ.Ε.Α. και τα περί πρόληψης, θεραπείας, επαγγελματικής κατάρτισης και κοινωνικής ένταξης των εξαρτημένων από φαρμακευτικές ουσίες ατόμων, πάνε περίπατο! Οι δωρεές, κληροδοσίες και επιχορηγήσεις από τρίτους, έσοδα από κάθε είδους επιχειρήσεις και δραστηριότητές του, θα εξεταστούν από τα «καταξιωμένα» πρόσωπα του οικονομικού και επιστημονικού χώρου του ιδιωτικού τομέα; Οι ίδιοι θα εξετάζουν και τα περί ισολογισμού – απολογισμού – μήπως και τα περί διορισμού,  όπως και τις αποσπάσεις προσωπικού, πέντε ιατρών από το Ε.Σ.Υ. και άλλων υπαλλήλων από το δημόσιο τομέα;

Θα ακουσθεί άραγε η φωνή των εργαζομένων στο ΚΕΘΕΑ, οι οποίοι δηλώνουν πως στην 37χρονη ιστορία του,  «δεν έχει προκαλέσει ποτέ οικονομικό σκάνδαλο, δεν είχε ποτέ ανοίγματα στον προϋπολογισμό του, ούτε “έπαιξε” ποτέ στα πρωτοσέλιδα ως κακή είδηση. Ποτέ. Αντιθέτως, είναι ο μόνος οργανισμός της χώρας με διεθνή εμβέλεια και κύρος, με αποκορύφωμα την επιλογή του ως συμβούλου του ΟΗΕ για ζητήματα απεξάρτησης».

Νίκος Σίμος

Ρήξη - ανατροπή σε ότι μας κρατάει πίσω και μας χαρακτηρίζει σταθερό απότοκο της Οθωμανικής δουλείας
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ