” Ονείρου μνήμες “…Κρυσταλλία Ιωαννίδου

0
7

 

” Ονείρου μνήμες ”

Artwork ~ Krystallia

Νίκος Σίμος

Ρήξη - ανατροπή σε ότι μας κρατάει πίσω και μας χαρακτηρίζει σταθερό απότοκο της Οθωμανικής δουλείας
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ