» Ονείρου μνήμες «…Κρυσταλλία Ιωαννίδου

0
6

 

» Ονείρου μνήμες »

Artwork ~ Krystallia

Νίκος Σίμος

Ρήξη - ανατροπή σε ότι μας κρατάει πίσω και μας χαρακτηρίζει σταθερό απότοκο της Οθωμανικής δουλείας
Νίκος Σίμος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ