Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΕΤΣΑ

0
16

tempo24.gr

Νίκος Σίμος

Ρήξη και ανατροπή σε ότι μας κρατάει πίσω και μας χαρακτηρίζει σταθερό απότοκο της Οθωμανικής δουλείας
Νίκος Σίμος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ