Ο εγκέφαλος όσων κατοικούν σε μολυσμένες περιοχές, μπορεί να «γεράσει» πρόωρα έως και δέκα χρόνια

0
1

Την επίδραση της μόλυνσης στον εγκέφαλο μελέτησαν επιστήμονες του Πανεπιστημίου Γουόργουικ και κατέληξαν στο ότι όσοι ζουν σε μη καθαρές περιοχές, έχουν μεγαλύτερη απώλεια μνήμης συγκριτικά με εκείνους που μένουν σε καθαρές.

Μια επιστημονική μελέτη του Πανεπιστημίου Γουόργουικ καταδεικνύει πως ο εγκέφαλος των κατοίκων μολυσμένων περιοχών, μπορεί να «γεράσει» πρόωρα έως και δέκα χρόνια.

Ειδικότερα, οι ερευνητές ζήτησαν από 34.000 Άγγλους, που κατοικούν σε διάφορες περιοχές, να θυμηθούν δέκα λέξεις σε μια δοκιμασία απομνημόνευσης. Στη συνέχεια, συνέκριναν τη λειτουργία του εγκεφάλου εκείνων που διαμένουν σε καθαρά μέρη σε σχέση με εκείνων που διαβιούν σε μολυσμένες τοποθεσίες.

Επίσης, υπολόγισαν άλλους παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη μνήμη κάποιου όπως είναι η ηλικία, η εθνικότητα, το επίπεδο εκπαίδευσης, η οικογενειακή ζωή και η επαγγελματική κατάσταση.

Έτσι, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, όσοι ζουν σε μολυσμένες περιοχές, παρουσίασαν μεγαλύτερη απώλεια μνήμης. Οι μελετητές εστίασαν περισσότερο στο διοξείδιο του αζώτου και στα σωματίδια αέρα.

Το διοξείδιο του αζώτου, σύμφωνα με το «Air Quality Now», εκλύεται με τα καύσιμα έχουν «επιβλαβείς επιπτώσεις στο βρογχικό σύστημα». Από την άλλη πλευρά, τα μολυσματικά σωματίδια αέρα μπορούν «να διεισδύσουν στους πνεύμονες».

Σύμφωνα με την έρευνα, η απώλεια μνήμης εκείνων που ζουν σε μολυσμένες περιοχές ισούται με κάποιου δέκα χρόνια μεγαλύτερου, ο οποίος κατοικεί σε καθαρή τοποθεσία.

Ο επικεφαλής της έρευνας, Ναταβούντ Ποουνταβέ, δήλωσε: «Υπάρχει μια μικρή προηγούμενη ένδειξη αρνητικής συσχέτισης μεταξύ των επιπέδων ρύπανσης της κυκλοφορίας και της μνήμης με τη χρήση δεδομένων για ηλικιωμένα άτομα και σε παιδιά. Σχεδόν όλες οι έρευνες σε ανθρώπινες μελέτες επί του θέματος, όμως, βασίστηκαν σε στοιχειώδεις συσχετισμούς και όχι σε εθνικά αντιπροσωπευτικά δείγματα ατόμων σε μια χώρα. Προσπαθήσαμε να λύσουμε αυτά τα δύο προβλήματα στη μελέτη μας».

 

sputniknews.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ