Ο Φακός της Τέχνης – Κρυσταλλία Ιωαννίδου

0
7

Σαν ωραίες γυναίκες, γυμνές,
τούτες οι μέρες οι καλοκαιρινές
υπάρχουν με τη στιλπνότητα
των λαμπρών σωμάτων…..

Photo,Krystallia

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ